ต้อนรับผู้ตรวจสถานประกอบกิจการพลังงานเขต 2 (พิษณุโลก)

84323 (Small)

ต้อนรับผู้ตรวจสถานประกอบกิจการพลังงานเขต 2 (พิษณุโลก)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564  ผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของ บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกำกับกิจการพลังงานเขต 2 (พิษณุโลก) เข้าตรวจสถานประกอบกิจการพลังงานของบริษัทฯ ทั้งการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กำหนด ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

84323 (Small) 84325 (Small)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *