ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัด อำเภอ และชุมชน ในระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่)

FB_IMG_1637224095735

ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัด อำเภอ และชุมชน ในระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่)

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564  นายชนะภัย สหัสา ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงไฟฟ้า เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้ นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ นำโดยนายสันติสุข  สันติศาสนสุข ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน และนางธิดา จุลินทร ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้  ได้รับเกียรติจากนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  และคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

FB_IMG_1637224092550 FB_IMG_1637224095735 FB_IMG_1637224098899 FB_IMG_1637224104680 FB_IMG_1637224119064 FB_IMG_1637224125139 img1637129285457

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *