ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร

ฝาก_๑๙๑๑๑๔_0042 (Small)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตรมาศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแกลบ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยทางบริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เป็นที่เรียบร้อย

ฝาก_๑๙๑๑๑๔_0042 (Small)  ฝาก_๑๙๑๑๑๔_0013 (Small)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *