ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดเขารูปช้าง ต.ดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร

ฝาก_๑๙๑๑๒๐_0033 (Small)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดเขารูปช้าง ต.ดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  นายชนะภัย  สหัสา ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงไฟฟ้า เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดเขารูปช้าง ต.ดงป่าคำ อ.เมือง   จังหวัดพิจิตร  โดย ผอ.ปาริฉัตร หมอนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารูปช้าง นำคุณครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแกลบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  แนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน ซึ่งทางบริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เป็นที่เรียบร้อย

ฝาก _๑๙๑๑๒๐_0034 (เล็ก) ฝาก _๑๙๑๑๒๐_0033 (เล็ก)

ฝาก _๑๙๑๑๒๐_0025 (เล็ก) ฝาก _๑๙๑๑๒๐_0028 (เล็ก)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *