โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญาหายาเสพติดในสถานประกอบการ

S__12075046 (Small)

โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญาหายาเสพติดในสถานประกอบการ

             เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2562  ทางศูนย์ปฏิบัติการป้องกันยาเสพติด อำเภอบางมูลนาก นำโดยนายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก และ พ.ต.อ.สมนึก มากมี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันยาเสพติดอำเภอบางมูลนาก เข้าร่วมตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพนักงานของโรงไฟฟ้าฯ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล  และเพื่อธำรงรักษาระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง

 

S__12075046 (Small) S__12075044 (Small) ตรวจฉี่พนักงาน A.T.B. 211119_๑๙๑๑๒๑_0004 (Small) ตรวจฉี่พนักงาน A.T.B. 211119_๑๙๑๑๒๑_0008 (Small) ตรวจฉี่พนักงาน A.T.B. 211119_๑๙๑๑๒๑_0019 (Small) ตรวจฉี่พนักงาน A.T.B. 211119_๑๙๑๑๒๑_0034 (Small)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *