งานสภากาแฟ ประจำปี 2562

14
  • Posted by: admin
  • 2019-10-08

งานสภากาแฟ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 นายจิรพัฒน์  โตวณบุตร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ให้การต้อนรับ นายโชคชัย  รักเกื้อ ตำแหน่ง นายอำเภอบางมูลนาก นายบุญเลิศ  ศิริษา  ตำแหน่ง นายอำเภอโพทะเล และสมาชิกสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก เปิดเผยว่า การจัดงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากครั้งนี้ ทางโรงไฟฟ้าพิจิตร เป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548 – ปัจจุบัน (ระยะเวลา 14 ปี) ในบรรยากาศยามเช้าโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ชมรมข้าราชการบำนาญ หน่วยงานหรือชมรมต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลายาวนาน

12

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *