งานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

21112019_๑๙๑๑๒๑_0010 (Small)

งานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

           

       เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเดือนพฤศจิกายน 2562  คือ  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางมูลนาก,สถานีรถไฟบางมูลนาก,สำนักงานประปาบางมูลนาก,ที่ทำการไปรษณีย์บางมูลนกและศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาบางมูลนาก โดยมี  นายโชคชัย  รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก เป็นประธานฯ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ ให้การต้อนรับสมาชิกสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และชมรมต่าง ๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมมอบป้ายเจ้าภาพงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ให้กับทางเจ้าภาพเดือนธันวาคม 2562  ต่อไป

21112019_๑๙๑๑๒๑_0035 (เล็ก) 21112019_๑๙๑๑๒๑_0021 (เล็ก) 21112019_๑๙๑๑๒๑_0040 (เล็ก) 21112019_๑๙๑๑๒๑_0010 (เล็ก) 21112019_๑๙๑๑๒๑_0041 (เล็ก) 21112019_๑๙๑๑๒๑_0027 (เล็ก) 21112019_๑๙๑๑๒๑_0024 (เล็ก)  21112019_๑๙๑๑๒๑_0055 (เล็ก)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *