งานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากประจำเดือนธันวาคม 2563

24122020_๒๐๑๒๒๙_0 (Small)

งานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากประจำเดือนธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเดือนธันวาคม 2563  คือ  ปกครองอำเภอบางมูลนาก  กิ่งกาชาดอำเภอบางมูลนาก และชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางมูลนาก  โดยมี  นายโชคชัย  รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก เป็นประธานฯ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ ให้การต้อนรับสมาชิกสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และชมรมต่าง ๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมมอบสมุดเจ้าภาพงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ให้กับทางเจ้าภาพเดือนมกราคม 2564  ต่อไป

24122020_๒๐๑๒๒๙_0 (Small) 24122020_๒๐๑๒๒๙_2 24122020_๒๐๑๒๒๙_3 (Small) 24122020_๒๐๑๒๒๙_7 24122020_๒๐๑๒๒๙_13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *