งานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

24112020_๒๐๑๑๒๔_2_2

งานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเดือนพฤศจิกายน 2563  คือ  สถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก สำนักงานเทศบาลอำเภอบางมูลนากประกอบด้วย 1.เทศบาลเมืองบางมูลนาก 2.เทศบาลตำบลวังตะกู  3.เทศบาลตำบลบางไผ่ 4.เทศบาลตำบลหอไกร 5.เทศบาลตำบลเนินมะกอก และบริษัทชุ้งค์ คาร์บอนเทคโนโลยี จำกัด  โดยมี นายโชคชัย  รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก เป็นประธานฯ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ ให้การต้อนรับสมาชิกสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และชมรมต่าง ๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมมอบสมุดเจ้าภาพงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ให้กับทางเจ้าภาพเดือนธันวาคม2563  ต่อไป

24112020_๒๐๑๑๒๔_26_0

24112020_๒๐๑๑๒๔_1_2 24112020_๒๐๑๑๒๔_2_2 24112020_๒๐๑๑๒๔_3_1 24112020_๒๐๑๑๒๔_5_1 24112020_๒๐๑๑๒๔_26_0 24112020_๒๐๑๑๒๔_35_0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *