งานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563

1692020_๒๐๐๙๑๖_24

งานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเดือนกันยายน พ.ศ.2563  คือ  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก, สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตรสาขาบางมูลนาก ,สำนักงานสัสดีอำเภอบางมูลนาก และชมรมธนาคารอำเภอบางมูลนาก โดยมี  นายโชคชัย  รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก เป็นประธานฯ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ ให้การต้อนรับสมาชิกสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และชมรมต่าง ๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมมอบสมุดเจ้าภาพงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ให้กับทางเจ้าภาพเดือนตุลาคม พ.ศ.2563  ต่อไป

  1692020_๒๐๐๙๑๖_0 1692020_๒๐๐๙๑๖_1 1692020_๒๐๐๙๑๖_2 1692020_๒๐๐๙๑๖_41692020_๒๐๐๙๑๖_61692020_๒๐๐๙๑๖_131692020_๒๐๐๙๑๖_24
1692020_๒๐๐๙๑๖_31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *