งานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

1422020_๒๐๐๒๑๔_0022

งานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเดือนกุมภาพันธ์ 2563  คือ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางมูลนาก  และโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยมี นายโชคชัย  รักเกื้อ ตำแหน่ง นายอำเภอบางมูลนาก เป็นประธานฯ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ ให้การต้อนรับสมาชิกสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และชมรมต่างๆเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมมอบสมุดเจ้าภาพงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ให้กับทางเจ้าภาพเดือนมีนาคม 2563  ต่อไป

1422020_๒๐๐๒๑๔_0004 1422020_๒๐๐๒๑๔_0006 1422020_๒๐๐๒๑๔_0008 1422020_๒๐๐๒๑๔_0021 1422020_๒๐๐๒๑๔_0022 1422020_๒๐๐๒๑๔_0027 1422020_๒๐๐๒๑๔_0050 1422020_๒๐๐๒๑๔_0054 1422020_๒๐๐๒๑๔_00551422020_๒๐๐๒๑๔_0052

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *