งานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากประจำเดือนธันวาคม 2562

กาแฟเดือนธค.62_๑๙๑๒๑๘_0046

งานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากประจำเดือนธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม  2562  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเดือนธันวาคม 2562  คือ  สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาบางมูลนากและสำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก โดยมี  นายโชคชัย รักเกื้อ ตำแหน่ง นายอำเภอบางมูลนาก เป็นประธานฯ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ  ให้การต้อนรับสมาชิกสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และชมรมต่าง ๆ  เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  พร้อมมอบสมุดเจ้าภาพงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ให้กับทางเจ้าภาพเดือนมกราคม 2563  ต่อไป

กาแฟเดือนธค.62_๑๙๑๒๑๘_0015 กาแฟเดือนธค.62_๑๙๑๒๑๘_0023 กาแฟเดือนธค.62_๑๙๑๒๑๘_0043 กาแฟเดือนธค.62_๑๙๑๒๑๘_0046 กาแฟเดือนธค.62_๑๙๑๒๑๘_0049 (Small) กาแฟเดือนธค.62_๑๙๑๒๑๘_0050 กาแฟเดือนธค.62_๑๙๑๒๑๘_0010กาแฟเดือนธค.62_๑๙๑๒๑๘_0011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *