โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และป้องกันแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

FB_IMG_1595214980604

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และป้องกันแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่  20 กรกฏาคม 2563  ทางชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหอไกร ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหอไกร จัดโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และป้องกันแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้างานมวลชนสัมพันธ์ บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เป็นวิทยากรดำเนินรายการเสวนาโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเยาวชนมีภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและฝึกทักษะ อสม.ให้มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน

2172020_200721_34 2172020_200721_42 FB_IMG_1595214980604 IMG_20200720_084652 received_209729993720494

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *