กีฬาสี ATB.”แข่งขันเรือ 2 ฝีพาย”

S__2048061 (Small)

กีฬาสี ATB.”แข่งขันเรือ 2 ฝีพาย”

เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน  2562  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด จัดการแข่งขันกีฬาสี แข่งขันเรือ 2 ฝีพาย ธีม"รักษ์สิ่งแวดล้อม” บริเวณบ่อน้ำดิบ ภายในโรงไฟฟ้าฯ โดย นายจิรพัฒน์  โตวณะบุตร ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานฯ มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับพนักงาน  จึงให้มีการออกกำลังกาย  เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

     41273 (Small) (2) 41880 (Small)

rbt ATB แข่งเรือภายใน 271162_๑๙๑๒๐๒_0003 (Small) ATB แข่งเรือภายใน 271162_๑๙๑๒๐๒_0005 (Small)

 ATB แข่งเรือภายใน 271162_๑๙๑๒๐๒_0001 (Small) ATB แข่งเรือภายใน 271162_๑๙๑๒๐๒_0004 (Small)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *