การอบรมเรื่อง การจัดส่งรายงาน CSR-DIW Continuous 2565

messageImage_1648439459544

การอบรมเรื่อง การจัดส่งรายงาน CSR-DIW Continuous 2565

ด้วย บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้ารับการอบรมการจัดทำรายงาน CSR-DIW Continuous 2565 (ทางระบบออนไลน์) ตามโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) ต่อไป

messageImage_1648439437506 messageImage_1648439449433 messageImage_1648439459544

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *