กองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกร มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 9 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

IMG_6044

กองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกร มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 9 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ทางคณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย (เร่งด่วน) ให้แก่ นายประเสริฐ นุฬิศรี หมู่ที่ 9  ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ประสบวาตภัย

110430 110435 IMG_6044 IMG_6049 IMG_6056

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *